Ofensywa Młodych

Ofensywa Młodych

Ofensywa Młodych PCME

Pomagamy młodzieży w walce z trądzikiem

W październiku 2010 roku odbyła się siódma edycja akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Ofensywa Młodych PCME”, dotyczącej walki z trądzikiem

Akcja skierowana jest głównie do uczniów szkół średnich, ale także do wszystkich osób, dla których trądzik stanowi problem (co, jak wykazały badania, ma miejsce w przypadku około 80% osób w wieku od 12 do 25 roku życia). W jej ramach przez cały miesiąc odbywały się spotkania z dermatologiem, psychologiem i dietetykiem, podczas których specjaliści podzielili się swoją wiedzą, wskazywali właściwe sposoby walki z trądzikiem a także burzyli mity na jego temat.

Uczestnicy spotkań otrzymali m.in. „Legitymacje Ofensowicza” upoważniające do korzystania z opieki lekarskiej i atrakcyjnych rabatów, przygotowanych specjalnie dla nich, do końca roku szkolnego. Z akcją nierozerwalnie związane są konkursy, których uczestnicy mogą wygrać atrakcyjne nagrody. W tym roku pierwszą nagrodą w konkursie głównym – na hasło Ofensywy Młodych PCME dotyczące trądziku – był kurs prawa jazdy w szkole jazdy RAJDER.

„Ofensywa Młodych PCME” to akcja społeczna. Po raz pierwszy odbyła się w 2003 roku i wciąż niezmiennie cieszy się zainteresowaniem szkół i młodzieży. Prelekcje na temat nowoczesnych terapii, osiągnięć medycznych oraz wciąż funkcjonujących szkodliwych mitów stały się więc pewną tradycją. Co roku z samych tylko wykładów korzysta około 300 osób.

Podczas (2005 rok) zaproponowaliśmy nowość – spotkania z trenerką rozwoju osobowego, która wskazywała młodym ludziom, jaki wpływ może mieć ich problem na stan emocjonalny i jak skutecznie można sobie z tym radzić. W dwóch pierwszych edycjach wykłady odbywały się w szkołach, od 2005 do 2008 roku na terenie PCME. Wyposażona odpowiednio sala wykładowa umożliwia przygotowanie prelekcji w formie multimedialnej, znacznie ciekawszej, co często stanowiło ograniczenie w warunkach szkolnych. Spotkania uczniów w mniejszych grupach sprzyjały atmosferze otwartości i integracji. Tę zasadę postanowiliśmy więc utrzymać również w kolejnych edycjach. W roku 2010 akcja stanowiła także część projektu realizowanego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta w Toruniu.

 Newsletter